Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Thấp/Cao

27°/38°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.13