Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:53 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.6/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 28.6°
Sáng/Tối
27/ 32.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Thấp/Cao

25.3°/33.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0.16