Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:30 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Huyện Cẩm Giàng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0