Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:01 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
24.5/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.4°
Sáng/Tối
25.9/ 37.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 35.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

26.3°/37.2°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.17 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0