Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
27/ 39°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 40°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 34°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.73