Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:54 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
20/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Cẩm Giàng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0