Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:12 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 39°
Áp suất

997 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Huyện Cẩm Giàng
Đã cập nhật 6 phút trước
Ít mây 37°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 42°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Thấp/Cao

28°/38°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.66 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

10.98