Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:28 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 28.3°
Sáng/Tối
25.7/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.3°
Sáng/Tối
26.1/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 29.9°
Sáng/Tối
29/ 37.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.1/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
26.2/ 33.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 33.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.6°
Sáng/Tối
27.9/ 36.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
28.1/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 23.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Thấp/Cao

25.6°/34.2°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0