Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:01 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Thấp/Cao

21°/36°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.54 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.23