Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:49 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

10.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

9.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:50
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0