Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:22 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

12.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa vừa
Huyện Cẩm Giàng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

6.95