Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:41 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.1/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.8/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.6/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 23.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Thấp/Cao

22.5°/28.2°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0