Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:57 | 13/06/2024
Nhiều mây 29.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Thấp/Cao
27.4°/39.1°
Độ ẩm
69%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.43 km/giờ
Điểm ngưng
22.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
263.69
NH3
1.55
NO
0
NO2
1.46
O3
33.26
PM10
1.09
PM25
0.52
SO2
0.32

Thời tiết Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh những ngày tới