Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:09 | 24/07/2024
Nhiều mây 27.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Thấp/Cao
24.7°/34.2°
Độ ẩm
80%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.87 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
377.18
NH3
3.55
NO
0
NO2
5.4
O3
31.11
PM10
3.17
PM25
2.24
SO2
1.88

Thời tiết Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh những ngày tới