Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:38 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa rất nặng

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.85 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.26 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.38 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.52 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.41 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.4 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.81 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.71 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.28 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.22 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.36 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.07 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.37 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.56 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.92 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.22 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.15 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.97 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.88 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.63 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.72 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.11 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.43 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.94 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.18 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.28 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.31 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.66 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.55 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.17 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.07 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.75 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.62 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.77 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.56 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.43 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.13 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.97 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.05 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.27 km/giờ
Huyện Hương Sơn
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Thấp/Cao

21°/23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.02 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0