Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:01 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa rất nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.82 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
4.31 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
2.98 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
6.95 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
7.96 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
7.13 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
3.77 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
93%
6.2 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
92%
5.57 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.11 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.09 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.83 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.9 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.31 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.56 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.06 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.88 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.46 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.18 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.24 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.96 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.56 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.11 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.03 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.72 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.11 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.3 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.1 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.14 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.24 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.68 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.26 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.36 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.05 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.06 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.4 km/giờ

22:00

24°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.3 km/giờ
Huyện Hương Sơn
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa cường độ nặng 23°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

5.06 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0