Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:29 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
37.7/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 35.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Nhiều mây

01:00

28.5°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.06 km/giờ

04:00

28.8°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.1 km/giờ

07:00

29°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.2 km/giờ

10:00

36°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
4.2 km/giờ

13:00

38.6°C / 43.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
37%
4.75 km/giờ

16:00

37.1°C / 42°C
Mây cụm Mây cụm
40%
4.83 km/giờ

19:00

31.1°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.44 km/giờ

22:00

29.8°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.98 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 35.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Nhiều mây

01:00

28.5°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.94 km/giờ

04:00

29.6°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.88 km/giờ

07:00

29.1°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.79 km/giờ

10:00

32°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.05 km/giờ

13:00

33.4°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
0.82 km/giờ

16:00

33.5°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.98 km/giờ

19:00

31.8°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.04 km/giờ

22:00

28.8°C / 32.1°C
Mây cụm Mây cụm
72%
1.6 km/giờ
Ngày/Đêm
37.1/ 30.4°
Sáng/Tối
27.4/ 38.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Nhiều mây

01:00

28.9°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.42 km/giờ

04:00

27.2°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.31 km/giờ

07:00

30.4°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.38 km/giờ

10:00

37.4°C / 42.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
2.86 km/giờ

13:00

40.7°C / 45.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
35%
3.88 km/giờ

16:00

38.7°C / 43.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
37%
3.99 km/giờ

19:00

31.1°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.01 km/giờ

22:00

30.2°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.71 km/giờ
Ngày/Đêm
37.9/ 30.7°
Sáng/Tối
28.7/ 38.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Nhiều mây

01:00

29.2°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.68 km/giờ

04:00

28.1°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.41 km/giờ

07:00

30.7°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.46 km/giờ

10:00

37.9°C / 42.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
2.03 km/giờ

13:00

40.3°C / 44.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
33%
3.65 km/giờ

16:00

38.3°C / 43°C
Nhiều mây Nhiều mây
39%
3.25 km/giờ

19:00

32.2°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
2.04 km/giờ

22:00

30.8°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.93 km/giờ
Ngày/Đêm
36.3/ 29.9°
Sáng/Tối
28.8/ 37.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Nhiều mây

01:00

30°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.77 km/giờ

04:00

28.8°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.76 km/giờ

07:00

30.3°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.92 km/giờ

10:00

36.8°C / 41.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
3.03 km/giờ

13:00

40°C / 44.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
37%
3.79 km/giờ

16:00

37.9°C / 43.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
41%
3.84 km/giờ

19:00

31.3°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.67 km/giờ

22:00

29.7°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.83 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Thấp/Cao

28.3°/39.1°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0