Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:44 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 29°
Sáng/Tối
30/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
29/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Nhiều mây
Huyện Hương Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Thấp/Cao

26°/39°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.64