Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:50 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:51
Mưa nhẹ
Huyện Hương Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.11