Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:55 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 26.4°
Sáng/Tối
23.5/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 32.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.1°
Sáng/Tối
24.1/ 39.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 42.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.4/ 25.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 28.3°
Sáng/Tối
25.1/ 35.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 22.7°
Sáng/Tối
26.3/ 25.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24.8°
Sáng/Tối
22.6/ 26.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 29.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Thấp/Cao

23.4°/37.5°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0