Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:38 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mây cụm
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0