Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:29 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0