Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:00 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
40.6/ 30.4°
Sáng/Tối
26.1/ 40.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.3/ 30.5°
Sáng/Tối
27.9/ 39.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 34.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.4/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 34.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 27.9°
Sáng/Tối
25.8/ 33.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 26.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Thấp/Cao

26.3°/43.2°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

19.9 °C

Chỉ số UV

0