Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 28/02/2024
Thấp/Cao
20/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19.9/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.3/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22.7/ 22.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22.1/ 22.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 17.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Thấp/Cao

17.9°/28.8°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

0