Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:44 | 24/05/2024
Mưa nhẹ 26.4°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.4°.

Thấp/Cao
25.3°/32.2°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.55 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1068.12
NH3
9.12
NO
0.01
NO2
22.96
O3
12.34
PM10
68.76
PM25
64.09
SO2
6.26

Thời tiết Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh những ngày tới