Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:34 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 26.1°
Sáng/Tối
23.3/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 32.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 33.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.8°
Sáng/Tối
24.2/ 39.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 42.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.6/ 25.9°
Sáng/Tối
27.8/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 27.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Thấp/Cao

23.7°/37.9°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0