Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:36 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Nhiều mây
Huyện Hương Sơn
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết