Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:13 | 20/04/2024
Bầu trời quang đãng 34.4°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38.5°.

Thấp/Cao
25.1°/36°
Độ ẩm
49%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.03 km/giờ
Điểm ngưng
22.7 °C
Chỉ số UV
6.72

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
694.28
NH3
12.41
NO
0.52
NO2
4.76
O3
118.73
PM10
48.61
PM25
43.21
SO2
5.07

Thời tiết Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh những ngày tới