Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:09 | 15/06/2024
Nhiều mây 33.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.8°.

Thấp/Cao
28.3°/38.6°
Độ ẩm
58%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.29 km/giờ
Điểm ngưng
23.3 °C
Chỉ số UV
1.89

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
257.02
NH3
0.48
NO
0.07
NO2
1.25
O3
24.32
PM10
1.09
PM25
0.54
SO2
0.19

Thời tiết Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh những ngày tới