Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
21.4/ 20°
Sáng/Tối
17.6/ 21.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Nhiều mây

07:00

17.1°C / 17.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.56 km/giờ

10:00

18.8°C / 18.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.71 km/giờ

13:00

22°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.2 km/giờ

16:00

23.9°C / 23.5°C
Mây cụm Mây cụm
72%
3.34 km/giờ

19:00

20.6°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.52 km/giờ

22:00

19.9°C / 19.5°C
Mây cụm Mây cụm
92%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.3°
Sáng/Tối
19.3/ 23.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Mưa nhẹ

01:00

19.6°C / 20.3°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.22 km/giờ

04:00

19.6°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.32 km/giờ

07:00

20.8°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.89 km/giờ

10:00

23.8°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.67 km/giờ

13:00

27.6°C / 28.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.28 km/giờ

16:00

26.5°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
68%
3.74 km/giờ

19:00

22.2°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.85 km/giờ

22:00

22.4°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.04 km/giờ
Ngày/Đêm
19.1/ 17.4°
Sáng/Tối
20.4/ 17.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mưa nhẹ

01:00

22.2°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.13 km/giờ

04:00

20.3°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.82 km/giờ

07:00

20.2°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.38 km/giờ

10:00

20°C / 20.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.96 km/giờ

13:00

18.1°C / 19.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.73 km/giờ

16:00

18.9°C / 18.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.43 km/giờ

19:00

17.5°C / 17.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.43 km/giờ

22:00

17.7°C / 17.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
17.2/ 16.9°
Sáng/Tối
15.5/ 16.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mưa nhẹ

01:00

16.2°C / 16.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.99 km/giờ

04:00

15°C / 15.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.81 km/giờ

07:00

15.9°C / 15.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.04 km/giờ

10:00

16.4°C / 16.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.86 km/giờ

13:00

17.2°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.15 km/giờ

16:00

17.3°C / 17.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.87 km/giờ

19:00

16.7°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.97 km/giờ

22:00

16.1°C / 16.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.46 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 17.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Thấp/Cao

17.9°/28.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

16.4 °C

Chỉ số UV

0