Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:46 | 13/07/2024
Nhiều mây 34.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 40.9°.

Thấp/Cao
26.9°/35.4°
Độ ẩm
54%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.31 km/giờ
Điểm ngưng
23 °C
Chỉ số UV
8.99

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
337.12
NH3
1.35
NO
0.09
NO2
1.69
O3
46.49
PM10
2.22
PM25
1.83
SO2
0.26

Thời tiết Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh những ngày tới