Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:50 | 24/07/2024
Mưa vừa 28.6°

Mưa vừa

Cảm giác như 31.6°.

Thấp/Cao
25.8°/30.6°
Độ ẩm
75%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.66 km/giờ
Điểm ngưng
23.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
377.18
NH3
6.46
NO
0.13
NO2
4.41
O3
7.78
PM10
6.41
PM25
5.04
SO2
0.95

Thời tiết Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh những ngày tới