Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:37 | 28/09/2023
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
6.04 km
Áp suất

1011 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

5.16