Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:14 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 14°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Thấp/Cao

13°/27°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0