Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:26 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Huyện Hương Khê
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0