Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:30 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 26.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
25.8/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 30.4°
Sáng/Tối
28.8/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28.3°
Sáng/Tối
29.5/ 32.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28.7°
Sáng/Tối
26.7/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 35.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 34.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 29.6°
Sáng/Tối
28.2/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 25.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Thấp/Cao

24.6°/33.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0