Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:15 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
27.9/ 22.7°
Sáng/Tối
21.9/ 23.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 23.9°
Sáng/Tối
22.3/ 25.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.8/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 24°
Sáng/Tối
23.6/ 25.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 25.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.9°
Sáng/Tối
23.2/ 25.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 25.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 23°
Sáng/Tối
24.3/ 26.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 26.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24°
Sáng/Tối
23.8/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 20°
Sáng/Tối
22.5/ 21.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 17.6°
Sáng/Tối
19.6/ 17.8°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.5/ 16°
Sáng/Tối
16.8/ 16.4°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 18.6°
Sáng/Tối
16.5/ 18.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 18.1°
Sáng/Tối
18.7/ 18.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 19.7°
Sáng/Tối
18.9/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 20.1°
Sáng/Tối
19.2/ 20.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 20.3°
Sáng/Tối
20.4/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 21.2°
Sáng/Tối
20.7/ 22.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.1°
Sáng/Tối
21.8/ 22.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19.4°
Sáng/Tối
20.2/ 19.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 18.8°
Sáng/Tối
18.7/ 18.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 18.5°
Sáng/Tối
18.3/ 19.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 20.7°
Sáng/Tối
19.7/ 21.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 18.8°
Sáng/Tối
20.9/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 18.9°
Sáng/Tối
17.9/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 19.7°
Sáng/Tối
18.8/ 20.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 19.9°
Sáng/Tối
19.5/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17.1°
Sáng/Tối
19.1/ 17.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Thấp/Cao

17.3°/31.5°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

14.3 °C

Chỉ số UV

0