Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:18 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0