Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:23 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
41/ 28.9°
Sáng/Tối
32.9/ 35.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 39.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.4/ 32.9°
Sáng/Tối
30.6/ 41.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.6/ 35.3°
Sáng/Tối
32.9/ 42.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Thấp/Cao

25.1°/43.6°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/giờ

Điểm ngưng

17.6 °C

Chỉ số UV

0