Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:28 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 30.1°
Sáng/Tối
28.6/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Nhiều mây

22:00

30.7°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.22 km/giờ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.3/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Nhiều mây

01:00

30.2°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.44 km/giờ

04:00

29.3°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.48 km/giờ

07:00

30.7°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.29 km/giờ

10:00

32.4°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
3.21 km/giờ

13:00

32.8°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
3.1 km/giờ

16:00

33.1°C / 39.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
3.81 km/giờ

19:00

30.4°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.83 km/giờ

22:00

30°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.7 km/giờ
Ngày/Đêm
36.1/ 32°
Sáng/Tối
29.5/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây

01:00

30.7°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.6 km/giờ

04:00

30.3°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.39 km/giờ

07:00

30.7°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.47 km/giờ

10:00

32.2°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.01 km/giờ

13:00

33.5°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
3.65 km/giờ

16:00

34.4°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
4.29 km/giờ

19:00

31.2°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.69 km/giờ

22:00

31.9°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.3 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.4°
Sáng/Tối
30.6/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây

01:00

30.6°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.75 km/giờ

04:00

30.7°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.51 km/giờ

07:00

30.8°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.49 km/giờ

10:00

31.3°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.13 km/giờ

13:00

34.7°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.46 km/giờ

16:00

34.1°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.62 km/giờ

19:00

31.2°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.57 km/giờ

22:00

29.8°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.92 km/giờ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 34.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ

01:00

27.9°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.55 km/giờ

04:00

28.1°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.9 km/giờ

07:00

30.5°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.56 km/giờ

10:00

36.1°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
2.38 km/giờ

13:00

38.9°C / 43.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
38%
1.99 km/giờ

16:00

36.1°C / 42.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
2.85 km/giờ

19:00

32.3°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.95 km/giờ

22:00

30.4°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.67 km/giờ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
29.2/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây

01:00

29.5°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.29 km/giờ

04:00

28.9°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.97 km/giờ

07:00

30.9°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.77 km/giờ

10:00

36.7°C / 41.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
2.06 km/giờ

13:00

38.2°C / 44.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
1.12 km/giờ

16:00

36.7°C / 42.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.74 km/giờ

19:00

31.6°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.58 km/giờ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Thấp/Cao

29.6°/34.5°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.49 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0