Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:40 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Huyện Hương Khê
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 34°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

11.92