Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:39 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 20.7°
Sáng/Tối
22.9/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 20.1°
Sáng/Tối
21.3/ 22.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21.1/ 24.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 21.9°
Sáng/Tối
22.6/ 23.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 22.4°
Sáng/Tối
22/ 23.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22.7/ 24.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 18.4°
Sáng/Tối
23.8/ 18.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15.3/ 15.7°
Sáng/Tối
17.2/ 15.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 18.3°
Sáng/Tối
17/ 18.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 23.5°
Sáng/Tối
19.7/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.4/ 28°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.9/ 28.5°
Sáng/Tối
26.7/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
40.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.2/ 24°
Sáng/Tối
25.8/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Thấp/Cao

20.7°/28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0