Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:20 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 26.7°
Sáng/Tối
27.3/ 27.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29°
Sáng/Tối
27/ 28.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
26.3/ 29.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

998 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 28.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

999 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 28.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Thấp/Cao

25.9°/29.3°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0