Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:27 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0