Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
12/ 10°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/
Sáng/Tối
7/ 10°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1018 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
10/
Áp suất

1017 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Hà Quảng
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:35
Thấp/Cao

11°/21°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

4.56 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0