Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:19 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Huyện Hà Quảng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:44
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.72 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

9.06