Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:46 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
10.9/ 9.7°
Sáng/Tối
11.9/ 10.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9.3/ 7.8°
Sáng/Tối
8.5/ 8.4°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
8.5/ 6.9°
Sáng/Tối
7.2/ 7.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.7/ 12°
Sáng/Tối
7.9/ 12.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.5/ 16.8°
Sáng/Tối
13.4/ 17.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 20.4°
Sáng/Tối
15.4/ 22.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
24.2/ 15.7°
Sáng/Tối
17.8/ 18.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 12.8°
Sáng/Tối
13.7/ 13.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.6/ 14.8°
Sáng/Tối
12.8/ 14.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.3/ 15.8°
Sáng/Tối
14/ 15.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 15.1°
Sáng/Tối
16.5/ 16.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.9/ 13.1°
Sáng/Tối
14.9/ 13.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.7/ 15°
Sáng/Tối
13.2/ 15.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 18.5°
Sáng/Tối
16.8/ 17.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 10.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 9.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Thấp/Cao

7.8°/10.4°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

6.2 °C

Chỉ số UV

0.13