Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:48 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 22.7°
Sáng/Tối
21.9/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 22.8°
Sáng/Tối
21.7/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 22.1°
Sáng/Tối
21.2/ 24.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 21.7°
Sáng/Tối
23.2/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 21.5°
Sáng/Tối
22.9/ 22.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21.9°
Sáng/Tối
21.7/ 21.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 21.3°
Sáng/Tối
21.9/ 22.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.6°
Sáng/Tối
22.5/ 23.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 22.7°
Sáng/Tối
23.4/ 23.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 21.9°
Sáng/Tối
21.7/ 22.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 23.7°
Sáng/Tối
24/ 24.6°
Áp suất

996 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 25.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 24.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 23°
Sáng/Tối
24.9/ 24.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Thấp/Cao

21.2°/30.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

0