Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Hà Quảng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0