Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:13 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Thấp/Cao

16°/25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0