Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:03 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
23.9/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24.6°
Sáng/Tối
22.7/ 27.5°
Áp suất

996 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 27.9°
Áp suất

996 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 26.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 22.1°
Sáng/Tối
23.9/ 23.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.8/ 22.7°
Sáng/Tối
21.1/ 22.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.6/ 21.5°
Sáng/Tối
22.4/ 21.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.8/ 21.2°
Sáng/Tối
21.5/ 22.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 23.4°
Sáng/Tối
23.5/ 24.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 23.7°
Sáng/Tối
24.8/ 24.9°
Áp suất

997 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Thấp/Cao

21.8°/34.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0