Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:32 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
16/
Sáng/Tối
4/ 12°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
6/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 10°
Sáng/Tối
5/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
8/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 10°
Sáng/Tối
13/ 10°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Thấp/Cao

5°/20°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

-3 °C

Chỉ số UV

0