Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:15 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
11.6/ 10.2°
Sáng/Tối
10.4/ 11.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.9/ 12.9°
Sáng/Tối
11.8/ 12.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13.8/ 12°
Sáng/Tối
12.3/ 12.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.5/ 10.6°
Sáng/Tối
11.2/ 10.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 14.8°
Sáng/Tối
11.5/ 13.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.7/ 12.9°
Sáng/Tối
14.1/ 14.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9.8/ 8.3°
Sáng/Tối
9.9/
Áp suất

1021 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.6/ 7.4°
Sáng/Tối
7.4/ 8.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11.5/ 11.6°
Sáng/Tối
7.2/ 10.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.5/ 15.7°
Sáng/Tối
12.6/ 17.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mây cụm
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 10.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:56
Thấp/Cao

10.2°/12.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

3.29 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

9.7 °C

Chỉ số UV

0.03