Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:18 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

999 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa cường độ nặng
Huyện Hà Quảng
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0