Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:59 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
15/ 12°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:13
Mưa nhẹ
Huyện Hà Quảng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 18°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:10
Thấp/Cao

11°/20°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0.67