Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:07 | 06/02/2023
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
0.13 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
0.13 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
0.12 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
0.11 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
0.09 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
0.1 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
0.14 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
0.15 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Thấp/Cao

14°/18°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

0.2 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0