Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:11 | 18/01/2022
Thấp/Cao
9/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Hà Quảng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:32
Thấp/Cao

8°/16°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0