Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:24 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 11°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:12
Nhiều mây
Huyện Hà Quảng
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:10
Thấp/Cao

10°/15°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0