Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:00 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mây cụm
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.29 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

5.74