Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:01 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 24°
Sáng/Tối
20.7/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23.6°
Sáng/Tối
21.1/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.7°
Sáng/Tối
21.1/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.2/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.3°
Sáng/Tối
23/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.2/ 23.4°
Sáng/Tối
23.8/ 25.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.7°
Sáng/Tối
22.5/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 20.5°
Sáng/Tối
23/ 21.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.8/ 21.6°
Sáng/Tối
19.8/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.3/ 20.3°
Sáng/Tối
20.8/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.8/ 21.2°
Sáng/Tối
20/ 23.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 23.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:30
Thấp/Cao

21°/32.9°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

0