Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:24 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Huyện Hạ Lang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.19