Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:57 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mây rải rác
Huyện Hạ Lang
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0