Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:48 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
11/
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1016 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1018 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1017 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
6/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1020 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1021 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1023 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1023 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1020 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Hạ Lang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:36
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0