Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:33 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Hạ Lang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.64 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.46