Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:19 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 25.7°
Sáng/Tối
23.1/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 21.1°
Sáng/Tối
22.1/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 20.9°
Sáng/Tối
20.5/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.3/ 21°
Sáng/Tối
19.8/ 21.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22.9°
Sáng/Tối
19.9/ 23.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 21.2°
Sáng/Tối
20.4/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 23.7°
Sáng/Tối
21.1/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Thấp/Cao

21.2°/35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.03 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0