Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:44 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:35
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

6.39