Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:45 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 11°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 11°
Sáng/Tối
7/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:10
Mây thưa
Huyện Hạ Lang
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:09
Thấp/Cao

11°/18°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0