Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:43 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
7/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:39
Thấp/Cao

7°/22°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

-6 °C

Chỉ số UV

0