Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:14 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 23.3°
Sáng/Tối
21.1/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.8°
Sáng/Tối
21.9/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 22.4°
Sáng/Tối
21.6/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.1/ 23.5°
Sáng/Tối
20.2/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23.9°
Sáng/Tối
21.9/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.9°
Sáng/Tối
20.9/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 20.5°
Sáng/Tối
23.2/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.4/ 20.9°
Sáng/Tối
20.1/ 24.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 16°
Sáng/Tối
17.8/ 18.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Thấp/Cao

21.6°/32.4°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.43 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0