Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:51 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:35
Mưa vừa
Huyện Hạ Lang
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

7.52