Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:12 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
11/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:10
Bầu trời quang đãng
Huyện Hạ Lang
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:08
Thấp/Cao

10°/21°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0