Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:31 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Nhiều mây
Huyện Hạ Lang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

3.73 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết