Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:59 | 16/07/2024
Thấp/Cao
23.7/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.7/ 22.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.9/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.2/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
23.5/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 22.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Thấp/Cao

22.9°/30.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0