Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:23 | 06/02/2023
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
1.12 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
0.37 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
0.52 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
1.07 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
1.22 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
2.5 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
2.92 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
3 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Thấp/Cao

15°/19°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

3.08 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0