Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:19 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:39
Thấp/Cao

25.5°/30.2°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

9.36