Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:44 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 30.7°
Sáng/Tối
28.5/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 29.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Thấp/Cao

29°/31.6°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.64