Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:36 | 06/12/2023
Thấp/Cao
26.6/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:40
Thấp/Cao

25.4°/30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

1.47