Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:48 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 29°
Sáng/Tối
28.1/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.7°
Sáng/Tối
28.9/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Thấp/Cao

26.3°/29°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0