Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:26 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Thấp/Cao

25.2°/30.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.65 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0