Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:25 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.5°
Sáng/Tối
26.7/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Thấp/Cao

26.7°/29.6°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.71 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

3.78