Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:13 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.7°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 28.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 23.8°
Sáng/Tối
21.8/ 27.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.9°
Sáng/Tối
22.9/ 27.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:47
Mây cụm
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Thấp/Cao

25.3°/30.5°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

9.09