Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:41 | 16/07/2024
Nhiều mây 25.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Thấp/Cao
24.7°/27.9°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.32 km/giờ
Điểm ngưng
24.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
330.45
NH3
3.48
NO
0.04
NO2
7.03
O3
13.23
PM10
6.71
PM25
4.47
SO2
3.52

Thời tiết Huyện Chợ Lách - Bến Tre theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Lách - Bến Tre trong 12h tới

Thời tiết Huyện Chợ Lách - Bến Tre những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Chợ Lách - Bến Tre những ngày tới

Lượng mưa Huyện Chợ Lách - Bến Tre những ngày tới