Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:32 | 26/05/2024
Nhiều mây 35.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.9°.

Thấp/Cao
25.2°/36.6°
Độ ẩm
44%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.82 km/giờ
Điểm ngưng
21.5 °C
Chỉ số UV
10.7

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
440.6
NH3
4.12
NO
0.21
NO2
3.81
O3
71.53
PM10
14.99
PM25
12.35
SO2
3.55

Thời tiết Xã Vĩnh Hòa - Huyện Chợ Lách theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vĩnh Hòa - Huyện Chợ Lách trong 12h tới

Thời tiết Xã Vĩnh Hòa - Huyện Chợ Lách những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Vĩnh Hòa - Huyện Chợ Lách những ngày tới

Lượng mưa Xã Vĩnh Hòa - Huyện Chợ Lách những ngày tới