Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:31 | 21/04/2024
Nhiều mây 28.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 31.1°.

Thấp/Cao
25.3°/41.1°
Độ ẩm
72%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.67 km/giờ
Điểm ngưng
23.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
370.5
NH3
7.54
NO
0
NO2
5.23
O3
39.7
PM10
8.8
PM25
5.79
SO2
2.53

Thời tiết Xã Vĩnh Bình - Huyện Chợ Lách theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vĩnh Bình - Huyện Chợ Lách trong 12h tới

Thời tiết Xã Vĩnh Bình - Huyện Chợ Lách những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Vĩnh Bình - Huyện Chợ Lách những ngày tới

Lượng mưa Xã Vĩnh Bình - Huyện Chợ Lách những ngày tới