Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:31 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.8/ 24.4°
Sáng/Tối
26/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 24°
Sáng/Tối
24.7/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 23.5°
Sáng/Tối
24.8/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

24°/33.4°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0