Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:13 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 24.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 24.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

23.6°/28.4°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0.01