Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:15 | 23/07/2024
Nhiều mây 32.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 37.9°.

Thấp/Cao
25.7°/32.3°
Độ ẩm
61%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.53 km/giờ
Điểm ngưng
23.7 °C
Chỉ số UV
6.72

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
427.25
NH3
3.1
NO
0.15
NO2
4.84
O3
50.78
PM10
11.07
PM25
9.61
SO2
3.07

Thời tiết Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre những ngày tới