Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:46 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ

13:00

31.9°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
1.96 km/giờ

16:00

30.4°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.26 km/giờ

19:00

27.9°C / 29.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.77 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.35 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 24°
Sáng/Tối
24.9/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây

01:00

24.7°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.41 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.52 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.2 km/giờ

10:00

30.4°C / 34.9°C
Mây cụm Mây cụm
62%
2.79 km/giờ

13:00

32°C / 36.5°C
Mây cụm Mây cụm
51%
2.8 km/giờ

16:00

31.4°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.5 km/giờ

19:00

25°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
83%
2.64 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
2.87 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây

01:00

24.2°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.97 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.03 km/giờ

07:00

24.9°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.92 km/giờ

10:00

30.6°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.79 km/giờ

13:00

32.9°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
3.47 km/giờ

16:00

30.5°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.02 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.38 km/giờ

22:00

23.2°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
23.2/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Nhiều mây

01:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.39 km/giờ

04:00

23.5°C / 24.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
1.67 km/giờ

07:00

25.9°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
2.18 km/giờ

10:00

30.3°C / 33.8°C
Mây cụm Mây cụm
60%
4.19 km/giờ

13:00

33.7°C / 36.4°C
Mây cụm Mây cụm
49%
2.71 km/giờ

16:00

30.3°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.78 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.09 km/giờ

22:00

25.6°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
84%
3.05 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.3 km/giờ

04:00

23.5°C / 24.4°C
Mây thưa Mây thưa
92%
1.96 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
2.2 km/giờ

10:00

30.3°C / 33.7°C
Mây cụm Mây cụm
62%
3.33 km/giờ

13:00

32.7°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
2.86 km/giờ

16:00

32.8°C / 36.9°C
Mây cụm Mây cụm
55%
2.43 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.21 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.6 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 30.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây

01:00

25.4°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.56 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.89 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.08 km/giờ

10:00

31.5°C / 34.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
58%
3.18 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Thấp/Cao

23.4°/32.8°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

4.81