Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:27 | 23/05/2024
Nhiều mây 33.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 40.8°.

Thấp/Cao
26.7°/36.9°
Độ ẩm
72%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.61 km/giờ
Điểm ngưng
27.9 °C
Chỉ số UV
2.49

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
587.46
NH3
3.86
NO
0.1
NO2
4.16
O3
80.11
PM10
23.73
PM25
21.56
SO2
3.46

Thời tiết Xã Hưng Khánh Trung B - Huyện Chợ Lách theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hưng Khánh Trung B - Huyện Chợ Lách trong 12h tới

Thời tiết Xã Hưng Khánh Trung B - Huyện Chợ Lách những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hưng Khánh Trung B - Huyện Chợ Lách những ngày tới

Lượng mưa Xã Hưng Khánh Trung B - Huyện Chợ Lách những ngày tới