Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:47 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 23°
Sáng/Tối
23.6/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.4°
Sáng/Tối
23.4/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 23.2°
Sáng/Tối
22.8/ 30.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 22.2°
Sáng/Tối
20.5/ 30.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 21.8°
Sáng/Tối
21.9/ 29.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 21.9°
Sáng/Tối
20.3/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 31.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Thấp/Cao

24°/32.4°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

4.81