Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:33 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.9/ 29.4°
Sáng/Tối
26.1/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27.5/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 33.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.6°
Sáng/Tối
26.2/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
23.3/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

27.9°/35.2°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.43 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0