Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:28 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 31.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Thấp/Cao

24.9°/31.1°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

8.95 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

3.81