Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:22 | 06/12/2023
Thấp/Cao
24.8/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.9/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.5/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.2/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

24°/32.5°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.29