Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:59 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0