Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:02 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.6/ 27.5°
Sáng/Tối
28.9/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29.4°
Sáng/Tối
27.3/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.8/ 30.4°
Sáng/Tối
29.6/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.4/ 30.5°
Sáng/Tối
29.1/ 33.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 30.8°
Sáng/Tối
29.2/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.3/ 28.2°
Sáng/Tối
29.7/ 32.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.8/ 29.4°
Sáng/Tối
29.2/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.6/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 28.2°
Sáng/Tối
29.4/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.6/ 29°
Sáng/Tối
29.2/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27.8°
Sáng/Tối
28.7/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.4°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27.2/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.1°
Sáng/Tối
27.5/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28.4/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Sương mờ 26.3°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

24.5°/36.9°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

2.7 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

1.03