Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:54 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:20
Mưa vừa
Huyện Yên Phong
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

5.32