Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:30 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.5°
Áp suất

997 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28.5°
Sáng/Tối
25.2/ 31.8°
Áp suất

994 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 30°
Sáng/Tối
27.7/ 33.2°
Áp suất

995 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 30.7°
Sáng/Tối
30.1/ 33.6°
Áp suất

997 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 30.5°
Áp suất

998 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.5°
Sáng/Tối
28.5/ 26.2°
Áp suất

997 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 26.4°
Áp suất

998 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Thấp/Cao

25.6°/35.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0