Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:12 | 16/07/2024
Thấp/Cao
26.4/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.2/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34/ 34.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.2/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.1/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.9/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Thấp/Cao

26.9°/34.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0