Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:07 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Sương mờ 25°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Thấp/Cao

21°/38°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.3 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.55