Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:41 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 30.4°
Sáng/Tối
28/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
26.4/ 33.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.4°
Sáng/Tối
27.4/ 35.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 30.9°
Sáng/Tối
27.8/ 35.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 30.1°
Sáng/Tối
30/ 36.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 30.7°
Sáng/Tối
29.6/ 32.8°
Áp suất

997 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
29.3/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng 30.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Thấp/Cao

26.5°/34.1°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0