Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:56 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Yên Phong
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết