Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 31°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

995 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
27/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Huyện Yên Phong
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.97